Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2023/2024

Vážení rodičia,

uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 24.mája 2023 oznámi strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, nastúpenie žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium cez Edupage.

Športové gymnázium.pdf

Športový manažment.pdf