Vyučovanie

Vážení rodičia,

od 15.2.2021 obnovujeme prezenčnú výuku v maturitných ročník.

V ostatných ročníkoch sa naďalej bude vyučovať dištančne.

PaedDr. Zuzana Matoušková
riaditeľka SŠ