Deň otvorených dverí 2022

Spojená škola, Ostredková 10 v Bratislave otvára v školskom roku 2022/2023 dve triedy športového gymnázia, jednu triedu športového manažmentu a jednu triedu 5. ročníka ZŠ.

Dňa 4.2.2022 Vám v čase od 9.00 – do 12.00 radi predstavíme našu školu.

Neváhajte a kliknite na uvedený link, alebo nás kontaktujte na zverejnených telefónnom čísle a emaili.

Tešíme sa na Vás!

Viac informácií o spojenej škole.pdf

Poskytovanie  informácií:  tel.čísle  02043420305

sportschool@sportschool.sk


Športové gymnázium

 • úplné stredné všeobecné vzdelávanie s maturitou,
 • možnosť pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek vysokej škole,
 • príležitosť získať osvedčenie trénera II. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe.

Športový manažment

 • úplné stredné odborné vzdelávanie s maturitou,
 • možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole,
 • získanie osvedčenia trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe.

Základná škola

 • zabezpečenie športovej prípravy žiakov,
 • vhodné podmienky pre tréningový proces,
 • rozšírené vyučovanie jazykov.

Podmienky prijatia:

 • Spojená škola bude prijímať žiakov základných škôl na štúdium po úspešnom absolvovaní talentových skúšok, ktoré sa budú konať 19. mája 2022 do 5.ročníka ZŠ a 12.apríla 2022 do 1.ročníka športového gymnázia a športového manažmentu.
 • Kritériá prijatia budú zverejnené na webovej stránke našej školy vo februári 2022.
 • Prihlášky záujemcov o štúdium je potrebné poslať do 15.3.2022.
 • Na stiahnutie: Kritéria.pdf

Informácie k športom na škole:

Atletika.pdf

Džudo.pdf

Hádzaná.pdf

Volejbal.pdf

Športová gymnastiky.pdf

Zápasenie